“Honda RoadSync” Hizmet Şartları

 

İşbu “Honda RoadSync” Hizmet Şartları (işbu “Şartlar”), Türkiye’de yerleşik anonim şirket Honda TÜRKİYE A.Ş (“Honda”, “biz”, “bizler” veya “bize”) tarafından sunulan Hizmetlerin kullanımına dair aramızdaki hüküm ve şartları düzenleme altına almaktadır. İşbu Şartlarda, “Hizmetler”, “Honda RoadSync” ile bağlantılı uygulama yazılı da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, İnternet veya mobil ağlar üzerinden “Honda RoadSync” adı altında sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetleri ifade etmektedir.

HİZMETLERİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE İŞBU ŞARTLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMANIZI RİCA EDERİZ. BU ŞARTLAR, HİZMETLERİN KULLANIMINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN OLARAK SİZİNLE HONDA ARASINDAKİ YASAL BİR ANLAŞMAYI TEŞKİL ETMEKTEDİR. İLGİLİ YAZILIMI CİHAZINIZA İNDİRMEK VEYA KURMAK VEYA HİZMETLERİ HERHANGİ BİR AÇIDAN KULLANMAK SURETİYLE, İŞBU SÖZLEŞME ŞARTLARIYLA İLZAM VE SÖZLEŞMENİN BİR TARAFI OLMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU ŞARTLARI KABUL ETMEMENİZ HALİNDE, BU HİZMETLERİ KULLANMAMALISINIZ.

Bu Şartları değiştirebiliriz. Bu tür bir değişiklik, sizi bildirimle haberdar etmemizden veya bu değişikliğe dair açıklamayı Hizmetlerle alakalı web sitemizde ilan etmemizden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. Bu Şartlardaki değişiklikleri kabul etmemeniz halinde, Hizmetlerin kullanımına son vermelisiniz. Bu Şartlarda yapılacak değişiklik sonrasında Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz manasına gelecektir.

1. KULLANICININ HİZMETLERİ KULLANMA HAKKI

1.1 Sadece Türkiye’de yasal olarak ikamet eden kullanıcıların bu Hizmetlerden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Hizmetler, gerçek kişilere ve sadece kendilerine özel, ticari olmayan amaçlarla kullanmaları için sunulmaktadır.

1.2 Hizmetler, yürürlükteki yasalar uyarınca sürücü ehliyeti alması gereken ve kanunen reşit kullanıcıların kullanımı için tasarlanmıştır. Yaşadığınız ülkede veya bölgede sürücü ehliyetine sahip olmak için gereken yaşın altındaysanız, Hizmetlerden yararlanamazsınız.

1.3 Madde 1.2’ye ilaveten, 18 yaş (veya ikamet ettiğiniz ülke veya bölgede geçerli olan reşit olma yaşının) altındaysanız, Hizmetleri, işbu Şartlara verilecek rıza da dahil olmak üzere, sadece ebeveyninizin veya velinizin rızasıyla kullanabilirsiniz.

2. HİZMETİN KULLANIMI

2.1 HİZMETLER VASITASIYLA SUNULAN İÇERİĞİN VEYA BİLGİLERİN KULLANIMININ VEYA BU İÇERİK VEYA BİLGİLERE İTİMADEN YAPILAN HER TÜRLÜ İŞLEMİN TÜM RİSKİ VE SORUMLULUĞU SADECE VE TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA İKRAR VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

2.2 Hizmetleri veya Hizmetler üzerinden sunulan herhangi bir bilgiyi veya içeriği (sadece sayılacaklarla sınırlı olmaksızın harita verileri, trafik verileri ve talimatlar da dahildir) (“İçerik”) kullandığınız zaman, içerikten farklı koşul veya durumlarla karşılaşabilirsiniz. İçeriğin amacının, [seyahat talimatları, süreye bağlı kısıtlamalar, şerit kısıtlamaları, yol barikatları, trafik işaretleri, trafik lambaları, polisin talimatları vb.] gibi yolda verilen bilgilerin yerini almak olmadığını ikrar etmelisiniz. Bu çerçevede, Hizmetleri veya İçeriği sadece bağımsız ve sağlıklı muhakemenize uygun şekilde kullanmalısınız. Eylemlerinizden ve sonuçlarından her zaman sorumlu kalacaksınız.

2.3 Yoldaki gerçek koşullara, trafik kanunlarına, diğer tüm kanun ve yönetmeliklere ve polisin ve diğer resmi makamların talimatlarına riayet etmeli, uymalı ve onları takip etmelisiniz. Örneğin, her ne kadar Hizmetlerde [yazılımınızın kurulu olduğu cihazı araç sürerken sesli komutlarınızla ve basitleştirilmiş parmak hareketleriyle kullanmanızı mümkün kılacak] bir ara yüz bulunabilir. Arayüzün kullanımının ilgili durumlar altında emniyetli ve yasal olup olmadığını değerlendirmek sorumluluğu sadece size aittir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, mobil cihazınızı (akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar vs.) kullanırken, cihazınızı emniyetli bir yerde durduktan sonra kullanmalı ve araç sürerken kullanmaktan kaçınmalısınız çünkü trafiğe ve yola gerektiği gibi dikkat etmemeniz halinde kazaya sebep olabilirsiniz.

2.4 İçerikte, sizlerin veya üçüncü şahısların sağladığı bilgiler veya içerik (hepsi birlikte “Üçüncü Şahıs İçeriği” olarak anılacaktır) yer alabilir. Üçüncü Şahıs içeriğini kullanmanızdan ve neticede ortaya çıkacak zarar ziyandan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız. Örneğin, Yazılımın cihazınızdaki diğer uygulamalardan erişebileceği hatalı veya tehlikeli harita talimatlarını kullanmanızdan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Herhangi bir Üçüncü Şahıs İçeriğini temin etmekten ve bunlara ilişkin her türlü masraf ve ücretleri ödemekten tek başınıza sorumlusunuz.

2.5 Hizmetleri kullanabilmek için, Honda RoadSync için cihazlarla (Bluetooth vb.) donatılmış motorlu bir araca, mobil cihaza (akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar vb.), mobil aksesuarlar (kulaklıklar, işitme setleri, mikrofonlar vb.) ve veri taşıyıcı kapsayıcısına (hepsi birlikte “Diğer Hizmetler”) ihtiyacınız olabilir. Diğer Hizmetleri kullandığınızda, ilgili Diğer Hizmetlerin şartlarına riayet etmelisiniz. Herhangi bir Diğer Hizmeti temin etmekle ve buna dair masraf ve ücretleri ödemekle tek başınıza sorumlu olacaksınız. Şüpheye mahal bırakmamak için, Hizmetler, uzamsal olarak kısmen, ilgili ağ operatörlerinin işlettiği veri taşıyıcı kapsama ünitesinin telsiz istasyonlarının alım ve iletim menziliyle sınırlıdır ve mobil verilerin aktif hale getirilmesi gerekli olabilir. Buna ilaveten, Hizmetler, atmosferik koşullar, yeryüzü koşulları, araç pozisyonları ve binalar gibi engellerden de etkilenebilir. Diğer Hizmetleri sağlamadığımız gibi bunlara ilişkin herhangi bir masraf veya ücreti de ödemeyeceğiz. Diğer Hizmetlerin bazılarının Hizmetlerle uyumlu olmayabileceğini ve Diğer Hizmetlerin kullanımına dair risk ve sorumluluğun tamamen ve yalnızca size ait olduğunu burada ikrar ve kabul etmektesiniz. Diğer Hizmetlerin kullanımı neticesinde ortaya çıkan herhangi bir zarar veya sorunla ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

2.6 Size verebileceğimiz herhangi bir bildirim, şu şekilde iletilecektir: (i) tarafınızdan verilen en son e-posta adresinize e-posta göndermek suretiyle veya (b) Hizmetlerle ilgili web sitesinde ve/ veya Yazılımda bir bildirim paylaşmak suretiyle. Bizden gelecek bildirimler ve diğer yazışmalara ilişkin iletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere, doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sunmayı ve bulundurmayı kabul etmektesiniz.

3. LİSANS VE MALİKLİK HAKLARI

3.1 İşbu Şartlara tabi olarak, Hizmetleri ve İçeriği sadece ticari olmayan ve kişisel amaçlarınızla sınırlı olacak şekilde kullanmanız ve Yazılımı cihazınıza indirmeniz, kurmanız ve kullanmanız için size, gayrimünhasır, sınırlı, devri kabil olmayan, alt-lisans olarak verilemez ve iptali mümkün bir lisansı burada size vermekteyiz.

3.2 Yazılımda, örneğin Yazılımı lisansınızın süresinden daha uzun bir süreyle kullanmamanızı sağlamak için, Yazılımı uzaktan devre dışı bırakmamızı mümkün kılan bir özellik yer alabilir. Uzaktan devre dışı bırakılmasının ardından Yazılımın özelliklerinin tümü veya bir kısmı devre dışı kalabilir ve Yazılımı kullanarak hafızaya aldığınız veya hazırladığınız verilere erişimi yitirebilirsiniz. Yazılımın devre dışı bırakılması, işbu Şartlarda size verilen lisans hak ve sorumluluklarının önemli bir özelliğidir.

3.3 Madde 3.1’de verilen lisans hariç olmak üzere, Hizmetlerdeki, İçeriklerdeki ve Yazılımdaki tüm haklar, maliklik hakları ve menfaatlerin (sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm fikri mülkiyet hakları da dahildir) sahibi, Honda, grup şirketleri ve/ veya diğer lisans verenler olup, telif hakkı yasalarıyla ve diğer fikri mülkiyet hakları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. Size zımni veya açık başkaca bir hak vermemekteyiz.

4. YASAKLAR

Lisansınızın bir koşulu olarak, aşağıdakileri yapma izniniz olmadığı gibi yapmamayı da kabul etmektesiniz:

(i) Hizmetlerin, İçeriğin veya Yazılımın tümünü veya bir kısmını işbu Şartlar çerçevesinde açıkça izin verilenler haricinde çoğaltmak, cihazınıza indirmek, dağıtmak, karşıya yüklemek, sergilemek, satmak, kiralamak, kiraya vermek, türev eserler oluşturmak veya başka bir şekilde ticari veya sair anlamda kullanmak;

(ii) Bize Hizmetlerle bağlantılı olarak yanlış veya hatalı bilgiler vermek (sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere, üçüncü şahısların kullanıcı ismini, şifresini, hesap bilgilerini veya diğer özelliklerini kullanmak da dahildir);

(iii) Hesaplarınızı (sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere, hesabınızla ilgili Kimlik ve şifre bilgileri de dahil) üçüncü bir şahsa açıklamak, devretmek veya ödün vermek veya üçüncü şahısların hesapları kullanmasına başka şekilde izin vermek;

(iv) Yazılımı veya Hizmetlere derç edilmiş her türlü dijital hakların yönetimi mekanizmasını, cihazları, veya diğer türlü içerik koruma veya erişim kontrol tedbirlerini taşımak, kaynak koda dönüştürmek, tersine mühendislik işlemine tabi tutmak veya tersine çevirmek;

(v) Hizmetlerdeki herhangi bir fonksiyonun veya koruma özelliğinin etrafından dolanmak, aynısını değiştirmek, engellemek, kurcalamak veya devre dışı bırakmak;

(vi) Otomatik araçlar kullanmak suretiyle Hizmetlerin herhangi bir unsuruna erişmek, bu unsuru denetlemek veya kopyalamak (sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla robot, örümcek veya veri kazıyıcı kullanımı da dahildir);

(vii) Hizmetlerle ilgili herhangi bir sistemi, veriyi veya ağı imha etmek, engellemek, kurcalamak veya değiştirmek; bize iletmek, Hizmetlere ilişkin herhangi bir sistem üzerinde saklamak veya bilgisayar virüslerini ya da diğer zararlı bilgisayar programlarını içeren herhangi bir veriyi aktif hale getirmek;

(viii) Hizmetlere zarar vermek, devre dışı bırakmak, fazla yüklenmek veya zedelemek;

(ix) Hizmetleri, kanuni olmayan amaçlarla gayrimeşru şekilde veya işbu Şartlarla tutarlı olmayan herhangi bir şekilde kullanmak. 

5. YORUMLAR

Hizmetlerin fonksiyonelliği ve performansıyla ilgili olarak (sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere olası hataların ve iyileştirmelerin tespit edilmesi de dahil) yorum ve düşüncelerinizi (“Yorumlar”) bize iletmeniz halinde, (i) Yorumlarınızda üçüncü şahısların gizli, kanunen korunan veya şahsi bilgilerinin yer almayacağını, (ii) Yorumlarla ilgili olarak, zımnen veya açık bir gizlilik taahhüdü altında olmadığımızı, (iii) geliştirilmekte veya tasarım aşamasında olan ve Yorumlarda belirtilenlere benzer bir şeylere sahip olabileceğimizi ve (iv) Hizmetlerin iyileştirilmesi ve diğer ürün ve diğer ürün ve hizmetlerin ihdası da dahil olmak üzere herhangi bir amaç için, tüm dünyada kullanılabilir, belirli bir süreyle sınırlı olmayan, gayrimünhasır, temlik edilebilir, tali lisans verilebilir ve devredilebilir bir hakkı size bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın burada bize verdiğinizi kabul etmektesiniz ve bu Yorumlarda yer alabilecek herhangi bir manevi hakka ilişkin olarak aleyhimize ve tarafımızdan bildirilen diğer tarafların aleyhine iddia veya talepte bulunma hakkınızdan gayrikabilirücu olarak feragat etmektesiniz ve feragat edilmesini sağlayacaksınız.

6. GİZLİLİK

Hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak, aralarında kişisel bilgiler de dahil olmak üzere birtakım bilgileri sizlerden toplayabiliriz. Bilgilerinizi derlememize, kullanmamıza ve paylaşmamıza ilişkin daha fazla bilgi için, linki aşağıda verilen Gizlilik Politikamızı okumanızı rica ederiz.

https://honda.com.tr/motosiklet/honda-dunyasi/teknoloji/honda-roadsync/gizlilik-politikası

7. ASKIYA ALMA VE FESİH

7.1 Tarafımızdan belirtilen süreci uygulamak suretiyle Hizmetlerin kullanımına herhangi bir zamanda son verebilirsiniz.

7.2 (i) İşbu Şartları ihlal ettiğinize kanaat getirmemiz, (ii) kanunlar, kurallar, yönetmelikler veya diğer resmi talimatlar çerçevesinde bu şekilde hareket etmemizin zorunlu olması, (iii) beklenmedik teknik sorunların veya problemlerin ortaya çıkması veya (iv) makul kontrolümüzün ötesinde olan durumların (sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla deprem, sel veya diğer doğal felaketler, afetler, işçi-işveren uyuşmazlıkları, halk arasındaki karışıklıklar, savaş veya kanun veya yönetmeliklerdeki değişiklikler de dahildir) ortaya çıkması halinde, kendi mutlak takdirimize bağlı olarak veya size karşı herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin, Hizmetlerin tümünü veya bir kısmını kullanmanızı veya aynısına erişiminizi kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabiliriz.

7.3 Hangi sebeple olursa olsun, ve kendi mutlak takdirimize bağlı olarak ve size karşı hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin, tarafınızı bilgilendirmemiz veya Hizmetlere ait İnternet sitesinde ilgili yazıyı paylaşmamız sonrasında 30 günlük sürenin bitiminde, Hizmetlerin tümünü veya bir kısmını kullanımınızı kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabiliriz.

7.4 Madde 7.2 ve 7.3 hükümleri uyarınca Hizmetleri kullanımınızı sonlandırmamız halinde, Honda ile aranızda imzalanmış ve işbu Şartları esas alan sözleşme derhal fesholacaktır. Fesih üzerine, Hizmetlerin kullanımına derhal son vermelisiniz ve Yazılımın tüm kopyalarını her türlü cihazınızdan silmeli veya imha etmelisiniz. Hak ve yükümlülüklerimiz, fesih sonrasında da geçerli kalmaya devam edecektir. 

8. GARANTİ YOKTUR

8.1 VERİLEN HİZMETLER, “OLDUĞU GİBİ” ESASINDAN VERİLMEKTEDİR. HİZMETLERİ İSTENİLEN SONUÇLARI ELDE ETMEYE YÖNELİK ŞEKİLDE SEÇMEKTEN VE HİZMETLERİN KURULUMUNDAN, KULLANIMINDAN VE ELDE EDİLEN SONUÇLARDAN DOLAYI TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENMEKTESİNİZ. HONDA VE GRUP ŞİRKETLERİ (HEPSİ BİRLİKTE HONDA GRUP  ŞİRKETLERİ” OLARAK ANILACAKTIR), HİZMETLERİN TÜMÜYLE HATASIZ OLACAĞINA DAİR BİR BEYAN VEYA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. HONDA GRUP ŞİRKETLERİ, HİZMETLERİN, ARAÇLARLA BİRLİKTE KULLANIMINA DAİR YASAL ŞARTLARI KARŞILAYACAĞINA DAİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. HONDA GRUP ŞİRKETLERİ, HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK SATILABİLİRLİK, KALİTE, DOĞRULUK, MÜLKİYET HAKKI, İHLALE SEBEP VERMEMEK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ BURADA REDDETMEKTEDİR. HİZMETLERİN KULLANIMINA MÜDAHALE EDİLMESİNE VEYA İHLALE KARŞI HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.

8.2 Kimi atmosferik, coğrafi veya yersel koşulların, kamu hizmetleri veya kablosuz ağların arızalarının, yoğunluğunun veya kesintisinin ve kontrolümüz dışında kalan sair koşulların sizlere Hizmet vermemize mani olabileceğini, vermekte gecikebileceğimizi veya Hizmetlerin kalitesini etkileyebileceğini burada ikrar ve kabul etmektesiniz.  

9. SORUMLULUK SINIRI

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR UYARINCA YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE, HONDA GRUP ŞİRKETLERİ, HER NE SEBEPLE ORTAYA ÇIKARSA ÇIKSIN, HİZMETLERİN KULLANIMI VEYA KULLANILMAMASI NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK KAR KAYBI VE MÜLKE GELEN ZARAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE BEDENİ YARALANMALARDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA GERÇEKLEŞMESİ ŞARTA BAĞLI ZARARLARDAN HİÇBİR HALÜKARDA SORUMLU OLMAYACAKTIR VE BU HÜKÜM, ZARAR OLASILIĞI TARAFIMIZA BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ GEÇERLİ OLACAKTIR. DAHASI, HONDA GRUP ŞİRKETLERİ, MAKUL KONTROLÜMÜZÜN DIŞINDA KALAN SEBEPLER NETİCESİNDE İFANIN/ PERFORMANSIN BAŞARILI OLMAMASI VEYA İFADA GECİKME OLMASI HALİNDE SORUMLU TUTULAMAZ, HONDA GRUP ŞİRKETLERİNİN HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK VEYA HİZMETLER UYARINCA (SÖZLEŞMEYE, GARANTİYE, HAKSIZ FİİL YÜKÜMLÜLÜĞÜNE VEYA SAİR BİR HUKUKİ ESASA DAYALI OLARAK) YAPILACAK TÜM TALEPLERE İLİŞKİN TÜM ZARARLAR, ZİYANLAR VE DAVALAR KARŞISINDAKİ TOPLAM SORUMLULUĞU YİRMİ BEŞ AMERİKAN DOLARINI (25$) AŞAMAZ.

10. TAZMİNAT

Mülke gelen zarar, bedeni yaralanma veya vefat da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetleri veya araçları kullanımınız neticesinde ortaya çıkan her türlü zarar (sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere tüm avukatlık ücretleri ve giderleri de dahildir) karşısında Honda Grup Şirketlerini, yöneticilerini, çalışanlarını, müdürlerini, temsilcilerini, acentelerini, lisans verenlerini ve tedarikçilerini tazmin ve müdafaa edip her türlü zarardan beri kılacaksınız.

11. GENEL

11.1 İşbu Şartlar, kanunların çatışması ilkeleri göz ardı edilmek suretiyle, Türk kanunlarına göre yorumlanıp uygulanacaktır.

11.2 Bu Şartlarla ilgili olarak sizlerle Honda arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta kesin çözüm mercii İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

11.3 İşbu Şartların herhangi bir hükmünün, yasadışı, hükümsüz veya herhangi bir sebeple uygulanamaz hal alması halinde, bu hükmün, işbu Şartların dışında bırakıldığı kabul edilecek ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

11.4 İşbu Şartlar ve burada atıfta bulunulan hükümler, konusuyla ilgili olarak Honda ve aranızdaki tüm anlaşmayı teşkil etmekte ve yazılı veya sözlü olarak önceden yapılmış veya diğer türlü tüm düzenlemelerin, müzakerelerin, anlaşmaların ve tartışmaların yerini almaktadır. İşbu Şartların herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, diğer hükümlerinden de feragat anlamına gelmeyecek veya feragat teşkil etmeyecek olup, açıkça aksi belirtilmedikçe sürekli bir feragat olarak sayılmayacaktır.