HONDA ROADSYNC UYGULAMASI

                         KİŞİSEL VERİ GİZLİLİK POLİTİKASI

1-      Politika ve Veri Sorumlusu Hakkında

 

İşbu bildirimin amacı Honda Türkiye A.Ş. (“Honda”, “Veri Sorumlusu”) tarafından, Honda RoadsSync adlandırılan ve kullanıcıya yol senkronizasyon hizmetleri sunan servis ( SERVİS olarak adlandırılacaktır)  kapsamında üye-kullanıcıların kişisel verilerinin işlenecek olması nedeniyle, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, veri işleme süreçleri ve haklarınız ile ilgili olarak kullanıcıyı bilgilendirmektir..

 

Honda TÜRKİYE A.Ş (Veri Sorumlusu) (Honda veya Şirket olarak anılır)

Adres: Aydınevler, Sanayi Cd. No:1, 34854 Maltepe/İstanbul

MERSİS (Merkezi Kayıt Sistemi) No: 0068006505800019

Telefon: 0850 549 1010

E-posta: honda.finans@hs03.kep.tr

 

Bu Politika ilk olarak 23/01/2023 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Politika zaman zaman değiştirilebilir. Bu Politikanın güncellenmiş versiyonları www.honda.com.tr adresindeki web sitemizde yayınlanacaktır.

 

2-         Servis Hakkında

 

Sayın kullanıcı, işbu bildirim ile veri işleme süreçleri hakkında bilgi verilen Honda RoadsSync isimli servis, Google Inc. altyapısı ve bulut sistemi kullanmaktadır. Bu servisi kullanmayı tercih etmeniz durumunda kişisel verileriniz Google tarafından alınıp işlenebilir. Bu servisin kullanılabilmesi, bu servis üzerinden toplanan kişisel verilerin Honda Motor Co. Ltd (Japonya) şirketine aktarılmasını zorunlu kılmaktadır. Burada açıklanan servisin kullanılabilmesi ancak bu hususların anlaşılması ve kabul edilmesine bağlıdır. Bu servis, kullanıcı tarafından özel olarak satın alınan-yüklenen ve kullanım koşullarının kabul edilmesi halinde sunulabilecek bir hizmettir.

 

3-         Tanımlar

 

(a)           “Kişisel veri”, sizinle alakalı olan ve kimliğinizin tespit edilmesine yarayabilecek her türlü veriyi ifade eder.

(b)           .“İştiraklerimiz” arasında, bağlı kuruluşlarımız, ana şirketlerimi ve ana şirketlerimizin bağlı kuruluşları yer almaktadır.

(c)           “İşleme”, kişisel verilerinizin toplanması, kaydedilmesi, derlenmesi, saklanması, kullanılması, aktarılması veya silinmesi gibi verilerinizle ilgili olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyeti veya işlemi ifade eder.

 

4-         İşlenen Kişisel Veriler, İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, Honda RoadsSync servisine dair hüküm ve koşulları kabul etmeniz halinde elektronik ortamda doğrudan sizlerden temin edilecektir. Servis ile bağlantılı olarak, Servisi almak için kullandığınız çevrimiçi cihazınız üzerinden veri alınacağı gibi, bize yazılı olarak, e-posta yoluyla veya başka yollarla doğrudan tarafınızca bilgi iletilmesi halinde de verileriniz toplanmış olacaktır.

Kişisel verilerinizden

(“Konum Verileri”); - ivmeölçerler, jiroskoplar, manyetometreler, ışık, yakınlık gibi Hizmet için kullanılan cihazlarınızın sensörleri aracılığıyla toplanan bilgiler (“Sensörlerden Gelen Bilgiler”);

- kullanıcı kimliğiniz, Uygulamanın indirildiği online mağaza yükleme bilgisi, e-posta adresiniz (“Kullanıcı Kimlikleri”);

- toplam mesafe, ortalama hız, bir hareketin başlangıç noktası ve durma noktası, evrensel olarak benzersiz tanımlayıcılar (uu kimliği), yolculuk kimliği, uygulama oturum kimliği, zaman, enlem, boylam, doğruluk, hız, hız doğruluğu, mesafe gibi hareket kayıtları, kerteriz, kerteriz doğruluğu, rakım, dikey doğruluk, konum sağlayıcı, Geohash, cihaz süresi vb. (“Seyahat Kayıtları”);.

Kullanım özellikleri (model numarası, marka adı, üretici adı, işletim sistemi sürümü, taşıyıcı adı, ekran yüksekliği ve genişliği, ekran dpi'si, ekran yönü vb. dahil), ayarlar, çevrimiçi bağlantı durumu ve diğer özellikler gibi cihazlarınızın kullanım ortamı Hizmet için kullanılan cihazlarınız hakkında ayrıntılı bilgiler (örn. araç, kulaklık, akıllı telefon ve Bluetooth veya Wifi, ağ üzerinden bağlanan diğer cihazlar) (“Kullanım Ortamı Hakkında Bilgi”);

- kurulum özellikleri, arama, navigasyon, müzik çalma veya mesaj modu, arama modu, olay kimliği, saat gibi kullanım durumu (“Kullanım Durumu Hakkında Bilgi”);

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Servisin sunulması, Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İletişim ve Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün ve servislerin geliştirilmesi ve sunulması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

5- Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi Kanun'un 5. maddesinde tanımlanan ve aşağıda belirtilen hukuka uygunluk amaçları doğrultusunda işliyoruz.

·       Servisin sunulması için sözleşmenin kurulması ve ifası

·       Haklarınıza zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatlerimiz

·       Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·       Açık rıza ( bu politikada açıklanan ve açık rızanızı gerektiren hususlar için izninizin talep edileceği durumlar için geçerlidir)

Aşağıdaki Bölüm 7'de açıklanan hususlar için, açık rızanız, veri işlemenin yasal dayanağıdır. Açık onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

6-         Kişisel Verilerin Paylaşımı

Honda tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan veri işleme amaçlarıyla aynı çerçevede ve sizlere sağlanan servisin sunulması ve yönetimi için; mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, servis sağlayıcıları ile bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

7-         Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

Yukarıda belirtildiği gibi, size SERVİSİ sunabilmek, HİZMET kalitesini iyileştirmek ve geliştirmek için sadece kullanıma dair verilerinizi ( KİMLİK BİLGİLERİNİZ PAYLAŞILMAZ) Honda Motor Co., Ltd.'nin Japonya'daki merkezine (bir Honda grup şirketi) aktarmamız gerekmektedir. Buna göre, kişisel verilerinizin Japonya'ya aktarılması için mevzuat gereği açık rızanızı talep ediyoruz. Servisi Mobil Cihazınıza indirdikten ve kullanım şartlarını ve koşullarını kabul ettikten sonra buna göre açık onayınız istenecektir.

 

8.         Kişisel verilerin saklanması

Kişisel verilerinizi, size hizmet sunduğumuz süre boyunca saklayacağız; bununla birlikte, yasaların daha uzun bir süreyi öngörmesi halinde, bilgileri söz konusu süre kadar saklayacağız. Özellikle belirtmek gerekirse, Hizmet için topladığımız kişisel veri kategorilerinin her biri için aşağıda belirtilen saklama sürelerini uygulayacağız.

Konum verileri: Hizmetleri son kullandığınız tarihten itibaren 5 yıl

Sensörlerden Alınan Bilgiler: Veri sorumlusunun bilgileri derlemesinden itibaren 5 yıl

Kullanıcı Kimlikleri: Hizmetleri son kullandığınız tarihten itibaren 5 yıl

Seyahat kayıtları: Hizmetleri son kullandığınız tarihten itibaren 5 yıl

Kullanım Ortamı Hakkındaki Bilgiler: Hizmetleri son kullandığınız tarihten itibaren 5 yıl

Kullanım Durumu Hakkındaki Bilgiler: Veri sorumlusunun bilgileri derlemesinden itibaren 5 yıl

Kullanım Geçmişi: Veri sorumlusunun bilgileri derlemesinden itibaren 5 yıl

“Son kullanımınız”, Hizmet için kullanılan cihazlarda uygulamayı son kez başlattığınız tarihtir. Dikkat: Hizmeti 5 yıl boyunca kullanmazsanız, kişisel verilerinizin tümü kendiliğinden silinecektir.

Hizmete ilişkin uygulamayı cihazınızdan kaldırdıktan sonra tekrar kurmanız, sonrasında da Hizmetlere ilişkin silinen uygulama için kullanmadığınız bir e-posta adresi kullanmanız halinde, silinmiş bu uygulamadan derlenen kişisel veriler saklanmayacak ve silinen uygulamayı en son kullandığınız tarihten 5 yıl sonra silinecektir.

 

 

 

9-         Haklarınız

İlgili Kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.honda.com.tr web adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan başvuru formu veya mevzuata uygun benzer bir içeriğe sahip bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Honda’ya daha önce bildirilen ve Honda’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Honda’ya iletmeniz durumunda Honda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Honda tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;

            Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Saygılarımızla

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için aşağıda linki verilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

İletişim ve başvuru için:

www.honda.com.tr,

htr.legal@honda-eu.com,

honda.finans@hs03.kep.tr

Aydınevler, Sanayi Cd. No:1, 34854 Maltepe/İstanbul

 

Call Center : 0850 733 22 20