วิธีตั้งค่า Google ในตัว วิธีตั้งค่า
Google ในตัว

การตั้งค่าเริ่มต้น

การเข้าสู่ระบบบัญชี Google จำเป็นต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมการสื่อสาร

การตั้งค่าขั้นสูง 1

การเปลี่ยนแปลงเฉพาะการตั้งค่าภาษาของ Google Assistant เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาของ Google Maps และบนจอ Display Audio ไม่รวมอยู่

การตั้งค่าขั้นสูง 2

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน 1

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน 2 iOS

การตั้งค่าดังกล่าวจะปรากฏในหน้าจอ Display Audio เมื่อครั้งถัดไปที่เริ่มต้นเครื่องยนต์

การปฏิเสธความรับผิด: Google Assistant พร้อมให้บริการบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น Google, Google Play และ Google Maps เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC